Telangana Brahmana Seva Sangha Samakhya

Body: 

Telangana Brahmana Seva Sangha Samakhya

Telangana
President: 
Shri. Vennampally Jaganmohan Sharma
General Secretary: 
Shri. B. Hanumatha Charya
Treasurer: 
K. Ramagiri Sharma