Shri Mohan Prakash Sharma

Shri Mohan Prakash Sharma
Address: 
B 20, Ratna Sagar Complex, M.S.B. Road, Johari Bazar, Jaipur, Rajasthan - 302 003
Phone: 
9460496151

Educational Qualifications:
M.Com from Rajasthan University
Roles and Responsibilities:
Ex-Treasurer, Rajasthan Brahmin Mahasabha(RBMS)