Tripura Joint Brahman Sanghatan, Agartala

State: 
Tripura
President: 
Shri. Ashok Kumar P. Sharma
General Secretary: 
Shri. Santhosh Kumar M.