Shri Brahman Sabha, Chandigarh

Registration Number: 
43/1963-64
State: 
Chandigarh
President: 
Shri Om Parkash Shukla Ph: 9417356719, 9463975767, 0172-2693620
Vice President: 
(Senior) Shri Baldev Krishan Sharma Ph. 9888006367, (Senior) Shri Jeevan Kumar Sharma Ph. 9256915003, Shri Pradeep Sharma Ph. 9417566077, Shri Subhash Chandra Sharma Ph. 9855534302
General Secretary: 
Shri Yash Pal Tewari Ph. 9872209279
Treasurer: 
Shri Dharmvir Narad Ph. 0172-2778805, 9877015805

Joint Secretary:
Shri Manmohan Sharma Ph.: 9915645521
Secretary - Public Relations:
Shri Lekh Raj Sharma Ph.: 9814081308
Press Secretary:
Shri Sunil Dutt Sharma Ph.: 09417466490

Head Office: 

Bhagwan Parashuram Bhawan, Sector 37-C, Chandigarh

Phone: 
0172-2690682
Map: