Shri Cherukucherla Raghu Ramaiah

Shri Cherukucherla Raghu Ramaiah
Address: 
Door No. 80-134/A/5, Venkatadri Nagar, B-Camp, Kurnool - 518 002 Andhra Pradesh
Phone: 
08518-234544, 040-27561488, 7729079499
Email: 
rrcherukucherla@gmail.com

Roles and Responsibilities:

  • Convenor, Andhra Pradesh Brahmana Anyakrantha Aastula Parirakshana Samithi (APBSSS)