Shri. Sadanand Tiwari

Shri. Sadanand Tiwari
Address: 
House No.: 231, Subhash Nagar, Gadhiwa, Fatehpur, Uttar Pradesh 212 601
Phone: 
9454302100, 8115895701
Email: 
sntiwarifatehpur@gmail.com

Retd. Branch Manager, R.K.B.K. Ltd.
Founder Member & General Secretary, Akhil Bharteey Bahubhasheey Brahman Mahasangh
National Organising Secretary, Akhil Bharteey Chanaky Parishad
Awards:

  • 2017 - Vipr Shri Alankaran from Uttarakhand Brahman Mahasabha
  • 2015 - Felicitation from Kendriya Brahman Mahasabha
  • 2013 - Brahman Shiromni from Bramashtr
  • 2011 - Brahman Gaurav Felicitation from Akhil Bharteey Bahubhasheey Brahman Mahasangh at Ramlila Maidan, New Delhi