Shri. Shambu Dayal Sharma

Shri. Shambu Dayal Sharma
Address: 
R-18, Budh Vihar, Phase-1, Delhi - 110 086
Phone: 
9810027051, 9958693023
Email: 
shambhusharma23@yahoo.com

Councillor, - Indian National Congress(INC), Budh Vihar Ward